Σχεδιασμός αποτελεσματικής στρατηγικής βάσει ενδοεπιχειρησιακής ανάλυσης
Εξατομικευμένες επιχειρησιακές λύσεις με ανάπτυξη πρόσθετου λογισμικού
Υποστήριξη από εξειδικευμένους συμβούλους προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας
INFOSECTOR ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Business Process Re-Engineers

ilogo

Ποια είναι η

Infosector

Με χρήση επιχειρησιακής έρευνας (*), προσθέτουμε αξία στο λογισμικό

"Στην Infosector μελετάμε τις διαδικασίες λειτουργίας μιας επιχείρησης και τα κρίσιμα οικονομικά μεγέθη της, με στόχο τη χρήση του software ως πλατφόρμα αναδιάταξης της λειτουργίας και την εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων."
vasilakis signature
Γιώργος Βασιλάκης
Διαχειριστής

(*) Επιχειρησιακή έρευνα (ή επιστήμη των αποφάσεων, ή επιστήμη της διαχείρισης) είναι ο κλάδος των συγχρονων μαθηματικών που επικεντρώνεται στην αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας από τις οργανώσεις/επιχειρήσεις.

maths

Επιχειρηματική Ευφυΐα βασισμένη στα Μαθηματικά (*)

Ενιαία συστήματα πληροφορικής σε επίπεδο τεχνολογίας και λογισμικού

Εφαρμογές & Λύσεις

Infosector ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Επικεντρωμένοι στην ουσία

Η Infosector αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Μελετάει διαδικασίες και δίνει λύσεις βάσει μελέτης με ολοκληρωμένες προτάσεις εφαρμόζοντας συνδυαστικά τις απαραίτητες τεχνολογίες
Cloud Environment

Cloud Environment
Software as a Service

Ευελιξία, φορητότητα και μεγιστοποίηση παραγωγικότητας της επιχείρησης
Enterprise Mobility

Enterprise Mobility -
Business εν κινήσει

Κινητή λειτουργικότητα των διαθέσιμων εφαρμογών και δραστηριοτήτων εντός κι εκτός επιχείρησης
ecommerce

Enterprise
eBusiness

Διασύνδεση eshop με το λογισμικό διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων (ERP) της επιχείρησης
Infosector ΛΥΣΕΙΣ

Με μεθόδους επιχειρησιακής έρευνας

Χρησιμοποιώντας το software ως πλατφόρμα παρέχεται:
  • Εκσυγχρονισμός και αυτοματοποίηση εταιρικών διαδικασιών
  • Παροχή άμεσης πληροφόρησης
  • Μείωση λειτουργικού κόστους επιχείρησης