Λύσεις

Retail Systems

Ολοκληρωμένες Λύσεις Λογισμικού Λιανικών Πωλήσεων

Καθώς κάθε σημείο εντατικής λιανικής πώλησης έχει διαφορετικές ιδιαιτερότητες και τρόπους λειτουργίας, μέσω της Infosector με τεκμηριωμένες και εξατομικεμύμενες λύσεις, παρέχονται ολοκληρωμένες προτάσεις λιανικής, πλήρως ενοποιημένες με το εκάστοτε back office.

Χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής στην υπηρεσία λιανικού εμπορίου και εστιάζοντας στις τάσεις του σύγχρονου Retail, κατόπιν επιχειρηματικής έρευνας, η Infosector παρέχει στις επιχειρήσεις εντατικής λιανικής, λύσεις που θα δώσουν προοπτική όχι μόνο βιωσιμότητας αλλά και ανάπτυξης.

Μερικά από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που κρίνονται αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία ενός επιτυχημένου συστήματος λιανικής πώλησης είναι:

Δυνατότητα αδιάλειπτης λειτουργίας (Αυτόματο Replication) και άμεση πληροφόρηση (ReatTime πρόσβαση)
Τεχνολογική ανωτερότητα & ευελιξία των Mobile Συσκευών και του συμβατού εξοπλισμού
Δυνατότητα ενοποίησης λογισμικού με λοιπά συστήματα της επιχείρησης
Αναφορές και αναλύσεις πωλήσεων με συλλογή στοιχείων προτιμήσεων πελατών
ecommerce

Retail System
Solutions