Λύσεις

Τηλεφωνία μέσω Internet (IP telephony)

Ενοποιημένες λύσεις επικοινωνίας

Στα πλαίσια των λύσεων ενοποιημένων συστημάτων κι επικοινωνιών, η Infosector αναλαμβάνει την εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου VoIP λογισμικού τύπου ανοικτών προτύπων.

Η Infosector παρέχει ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο λύσεων τηλεπικοινωνιών σε φυσικά, virtual και cloud περιβάλλοντα, συνεχή υποστήριξη κατά τον σχεδιασμό και την προμήθεια εξατομικευμένων τεχνολογικών λύσεων.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της IP τηλεφωνίας είναι:

Ενοποίηση με το επιχειρηματικό λογισμικό της επιχείρησης και παροχή λύσεων απλοποίησης διαδικασιών
Ανεξαρτησία απο τον πάροχο, ικανότητα κλιμάκωσης & κατακόρυφη αύξηση παραγωγικότητας
Ευκολία διαχείρισης, χάρη στο περιβάλλον διαμόρφωσης με βάση το Web
Ευκολία εγκατάστασης & διαμόρφωσης, απαλλαγή από δίκτυα καλωδίωσης και dedicated hardware
ecommerce

Software Based
Phone Solutions