Λύσεις

ERP & CRM

ERP / Σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων

Ο όρος ERP πηγάζει από τα αρχικά Enterprise Resource Planning, που μεταφράζεται ως Προγραμματισμός και Ολοκλήρωση Επιχειρηματικών Διεργασιών και Πόρων, που αν και πληροφοριακό σύστημα, ορθά παραπέμπει σε μια διοικητική προσέγγιση, καθώς πρόκειται για ένα σύστημα που ενσωματώνει και υλοποιεί διοικητικές πρακτικές καθώς και την οργάνωση της επιχείρησης.

Η Infosector με στοχευμένη επέμβαση στο εκάστοτε ERP λογισμικό και την εξατομικευμένη εφαρμογή του στην επιχείρηση, της δίνει τη δυνατότητα να:

Υιοθετεί αποδεδειγμένες επιχειρησιακές διαδικασίες με σκοπό τη βέλτιστη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων
Σχηματίζει παραγωγικές διαδικασίες και να ελαχιστοποιεί το κόστος παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών
Αυτοματοποιεί την οικονομική διαχείριση της επιχείρησης και να μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα των πόρων της επιχείρησης
Δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να εφαρμόζει νέες πολιτικές και νέες στρατηγικές
ecommerce

Enterprise Resource Planning

CRM / Σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων

Ορίζεται ως Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων - Customer Relationship Management (CRM) μία ευρέως εφαρμοζόμενη στρατηγική των σύγχρονων επιχειρήσεων με στόχο τη διαχείριση των μη οικονομικών αλληλεπιδράσεων της επιχείρησης με τους συναλλασόμενους της. Η αγορά έχει κατακλυστεί από αποσπασματικές εφαρμογές διαχείρισης πελατειακών σχέσεων. Όμως, αν το CRM δε συνδεθεί άρτια με το πρόγραμμα εμπορικής & οικονομικής διαχείρισης της επιχείρησης, ουσιαστικά ακυρώνεται η χρησιμότητά του.

Η Infosector αναλαμβάνει τη διασύνδεση της CRM εφαρμογής και δίνει συνολική εικόνα των πελατών και του ιστορικού της σχέσης, ενώ παράλληλα συνδέει την εφαρμογή με το λογισμικό παροχής υπηρεσιών, ώστε να οδηγήσει στην αυτόματη και τεκμηριωμένη τιμολόγηση των υπηρεσιών. Τέλος αν η υλοποίηση είναι σωστή, όλα τα παραπάνω, μαζί με στοιχεία από την εμπορική διαχείριση, οδηγούν στο analytical CRM, σημαντικό εργαλείο για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων & σχεδιασμού στρατηγικών marketing.

Το αναλυτικό CRM αποκτά ιδιαίτερη αξία για τη σύγχρονη επιχείρηση, αφού με τη χρήση του μπορούν να απαντηθούν επιχειρησιακά ερωτήματα όπως:

Ποιες είναι οι ανάγκες των πελατών και πώς να τις ικανοποιήσουμε;
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας είναι ιδιαίτερα επιθυμητά από τους πελάτες;
Ποια είναι τα τμήματα της αγοράς που προσφέρουν τη μεγαλύτερη αξία στην επιχείρηση;
Σε ποια τμήματα της αγοράς να στοχεύσουμε;
ecommerce

Customer Relationship Management