Υπηρεσίες

Υλοποίηση Έργου

Εξατομικευμένες Λύσεις

Μετά το ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών και την ολοκλήρωση της μελέτης, η ομάδα τεχνικών της Infosector ξεκινάει την υλοποίηση του έργου, βασιζόμενοι κυρίως στην ανάπτυξη πρόσθετου λογισμικού! Η εξατομικευμένη λύση που παράγεται είναι ένας συνδυασμός τεχνολογιών μαζί, όπου με την εξειδικευμένη παρέμβαση των προγραμματιστών της Infosector στον κώδικα της πλατφόρμας, δημιουργείται η custom λύση για την επιχείρηση.

Η Infosector κατά την πορεία ολοκλήρωσης ενός έργου έχει την ευθύνη της υλοποίησης αλλά κυρίως το ρόλο του "ενορχηστρωτή"! Με το εξειδικευμένο και πιστοποιημένο ανθρώπινο δυναμικό που κατέχει τις διαφορετικές τεχνολογίες πληροφορικής, αντιλαμβάνεται πώς να "δέσει" διαφορετικές λύσεις σε μία. Έτσι αναπτύσσονται εξατομικευμένες λύσεις, ξεκάθαρα στοχευμένες στην πραγματική ανάγκη της επιχείρησης και όχι βάσει δεσμευτικών συμβάσεων από οίκους επιχειρηματικού λογισμικού!

Υλοποίηση έργου με βάση τα μαθηματικά

Δίνοντας αξία στο λογισμικό που χρησιμοποιούμε με βάση τα Μαθηματικά

Στην Infosector, η πληροφορική χρησιμοποιείται ως εργαλείο υλοποίησης διαδικασιών & συστήματος αναφορών με βάση την επιχειρησιακή έρευνα!

Προδιαγραφές Έργου

Η Infosector κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός έργου, χρησιμοποιεί συστήματα που αλληλοσυνδέονται για τη σφαιρική κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης, με γνώμονα τον αυτοματισμό και την προσαρμόσιμη πληροφόρηση, στοιχεία που θα βελτιώσουν και θα εκσυγχρονίσουν την επιχείρηση.

Οι εφαρμογές και τα έργα που υλοποιούνται:

  • 1Εκμεταλλεύονται τις σημερινές επικοινωνιακές δυνατότητες και επικοινωνούν με τον εταιρικό περίγυρο καταργώντας έτσι πολλές μετακινήσεις και χειροκίνητες διαδικασίες
  • 2Αντιλαμβάνονται και αυτοματοποιούν τις εταιρικές διαδικασίες και κανόνες
  • 3Έχουν υψηλή διαθεσιμότητα και δεν απαιτούν χρονοβόρες εργασίες υποστήριξης
  • 4Επικοινωνούν με τις υπόλοιπες εφαρμογές γραφείου
  • 5Προσαρμόζονται γρήγορα εύκολα και χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένου προσωπικού
  • 6Πληροφορούν γρήγορα με κατανοητό και ευέλικτο τρόπο