Εφαρμογές

Enterprise Mobility

Εφαρμογές ολοκληρωμένων Λύσεων σε Mobile Technology

Καθώς η κινητικότητα (mobility) είναι η νέα δυνατότητα που δίνεται πλέον σε επιχειρήσεις, η Infosector χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής, εφαρμόζει την κυρίαρχη τάση λύσεων με χρήση κινητής τεχνολογίας (Mobile Technology) στις επιχειρήσεις.

Το Mobile Business αναφέρεται πλέον σε όλες τις επικοινωνιακές δραστηριότητες, επιχειρηματικές διαδικασίες και συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τις επιχειρήσεις, ασύρματα, με τη βοήθεια κινητών συσκευών.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Mobile Business είναι:

Ελευθερία κινήσεων με χρήση εφαρμογών εν κινήσει
Προσβασιμότητα, ανεξαρτήτως τοποθεσίας και συσκευής
Προσδιορισμός θέσης και καλύτερη αξιοποίηση προσωπικού και οχημάτων
Εξατομίκευση χρήστη με διαφορετικές λειτουργικότητες και πληροφορίες ανάλογα τη θέση και το αντικείμενο
Ευχρηστία επιχείρησης στα διαθέσιμα λογισμικά προγράμματα
ecommerce

Enterprise
Mobility