Εφαρμογές

Enterprise eBusiness

Προδιαγράφοντας το Επιχειρησιακό μέλλον στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Καθώς οι επιχειρήσεις κινούνται από τις στατικές εμπορικές συνεταιρικές αλληλεπιδράσεις, σε περισσότερο δυναμικά και ριζικά ανασχεδιασμένα επιχειρηματικά μοντέλα. Για να επιτύχει όμως, το εγχείρημα του e-business απαραίτητη προϋπόθεση κρίνεται η ύπαρξη ενδοεπιχειρησιακής υποδομής.

Η Infosector αναλαμβάνει την άρτια προσαρμογή, τον έλεγχο και την αποτελεσματικότητα των διασυνδέσεων του επιχειρησιακού λογισμικού με τις εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, ώστε όλα να στηρίζονται σε μια συνολική μηχανογραφική πλατφόρμα με μία συγκεκριμένη βάση δεδομένων. Έχοντας υλοποιήσει μεγάλο αριθμό λύσεων e-shop συνδεδεμένων με ERP, η Infosector χαρακτηρίζεται ως ο πάροχος με τη μεγαλύτερη εμπειρία στον τομέα.

Με τη χρήση τεχνολογιών web, το λογισμικό μπορεί να μετατραπεί σε μία ενοποιημένη ebusiness πλατφόρμα, η οποία θα επιτρέψει στην επιχείρηση:

Να βελτιώσει το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών της, παρέχοντας ακόμα και τη δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης
Να επιτύχει ομοιογένεια στις εταιρικές διαδικασίες, επεκτείνοντας τη χρήση του ERP σε όλη την εφοδιαστική της αλυσίδα
Να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της μέσω της αυξανόμενης εμπιστοσύνης των πελατών (customer loyalty) και νέων καναλιών πωλήσεων
Να βελτιώνει την παραγωγή νέων προϊόντων, αυξάνοντας τη συνεργασία μεταξύ των ομάδων εργασίας μέσα και έξω από την επιχείρηση
ecommerce

eShop
Integrations