Εφαρμογές

Cloud Environment

Εφαρμογές ολοκληρωμένων Λύσεων σε Cloud Περιβάλλον

Στα πλαίσια της εξοικονόμησης πόρων αλλά και της βελτίωσης της αποδοτικότητας που απαιτείται στη σύγχρονη ανταγωνιστική εφοδιαστική αλυσίδα, η Infosector εφαρμόζει την υπολογιστική νέφους (Cloud Computing) στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στην πλειοψηφία των λύσεων που εφαρμόζει στις επιχειρήσεις.

Με την εφαρμογή υπηρεσιών σε περιβάλλον Cloud, oι ηλεκτρονικές υπηρεσίες μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική παράδοση τόσο των προϊόντων όσο και των υπηρεσιών χωρίς την φυσική επαφή με τον προμηθευτή, μετατρέπουν και αυτοματοποιούν τη σχέση μεταξύ πελάτη και πωλητή.

Συγκριτικά, τα πλεονεκτήματα των λύσεων σε Cloud Envronment μπορούν να χαρακτηριστούν ως:

Αποδοτικότερη χρήση πόρων και αύξηση παραγωγικότητας
Εύκολη και οικονομική επεκτασιμότητα
Χαμηλότερες επενδύσεις για άδειες χρήσης, λειτουργικών συστημάτων και υπολογιστικές υποδομές
Μείωση χρόνου λειτουργιών των εφαρμογών και των λύσεων, ευελιξία και πρόσβαση από παντού
ecommerce

Cloud
Computing